Sečenje cevastih i profilnih materijala trakastim testerama

Materijal Maksimalna dimenzija profila Opseg dodavanja Ugao sečenja
Svi materijali 300x300x12000 0,1-6000mm 0°-50°