Savijanje limova hidrauličnim presama za hladno oblikovanje

Hidraulična apkant PRESA marke „GASPARINI“

  • Sile pritiska do 220 tona, sa atomatskim savijanjem
  • Alati raznih oblika
  • Omogućava savijanje različitiih oblika i profila dužine do 3m
  • Maksimalna debljina do 15mm

Hidraulična apkant PRESA marke „DURMA“

  • Sile pritiska do 220 tona, sa atomatskim savijanjem
  • Alati raznih oblika
  • Omogućava savijanje različitiih oblika i profila dužine do 3m
  • Maksimalna debljina do 15mm