Savijanje limova hidrauličnim presama za hladno oblikovanje

Vrsta limova Debljina Dužina
sve vrste 0,5-8mm 3000 mm