Rolovanje limova hidrauličnim mašinama za hladno oblikovanje

Precizan, jednostavan za upotrebu, brz. Minimizirana je ravna zona na rubovima lima. Jednostavno izvođenje pred-savijanja, konusnih savijanja i eliptičnih savijanja. Dvostruko pred-savijanje (oba kraja) u jednom prolazu. Hidraulički i električni sistemi su zaštićeni od preopterećenja i zahtevaju minimalno održavanje. Hidraulični i električni delovi su modularni i dizajnirani prema svetskim standardima. Lim je kontrolisan stezanjem gornjeg i donjeg valjka. Najprikladnije savijanje za CNC aplikacije. Efikasno vreme ciklusa.

DURMA HRB – 4 – Hidraulična mašina za savijanje lima sa 4 valjka

  • Sve vrste lima
  • Debljina od 0,5-8mm
  • Maksimalna dužina do 2500mm
  • Sila potiska 50T