Profilne nagibne sa hidrauličnim kačenjem

Neke od dimenzija profilnih nagibnih kašika:

        • PKN_1600 – širina noža 1600mm 

        • PKN_1800 – širina noža 1800mm 

        • PKN_2000 – širina noža 2000mm