Iskopne kašike

Iskopna kašika L=300mm

Karakteristike kašike
Težina (kg): 95
Zapremina (m³): 0,064
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 300x700x800mm

4


Iskopna kašika MINI L=300mm

Karakteristike kašike 
Težina (kg): 20

Zapremina (m³): 0,0223
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 
Stranica kašike D=6mm (S355)
Obraz kašike D=10mm (S355)
Stranica kačenja D=10mm (S355)
Leđa kašike D=5mm (S355)
Nož kašike D=15mm (Hardox)


Iskopna kašika L=400mm

Karakteristike kašike    
Težina (kg): 120

Zapremina (m³): 0,059
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 400x700x800mm
Stranica kašike D=6mm (S355)
Obraz kašike D=10mm (S355)
Stranica kačenja D=12mm (S355)
Leđa kašike D=6mm (S355)
Nož kašike D=20mm (S355)


Iskopna kašika L=600mm

Karakteristike kašike    
Težina (kg): 150

Zapremina (m³): 0,160
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 600x700x800mm
Stranica kašike D=6mm (S355)
Obraz kašike D=10mm (S355)
Stranica kačenja D=12mm (S355)
Leđa kašike D=6mm (S355)
Nož kašike D=20mm (S355)


Iskopna kašika L=800mm

Karakteristike kašike    
Težina (kg): 165

Zapremina (m³): 0,228
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 800x700x800mm
Stranica kašike D=6mm (S355)
Obraz kašike D=10mm (S355)
Stranica kačenja D=12mm (S355)
Leđa kašike D=6mm (S355)
Nož kašike D=20mm (S355)


Iskopna kašika L=1600mm

Karakteristike kašike    
Težina (kg): 2600

Zapremina (m³): 2,7
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 1600x1700x1500mm
Stranica kašike D=30mm (S355)
Obraz kašike D=40mm (Hardox)
Stranica kačenja D=12mm (Hardox)
Leđa kašike D=10mm (Hardox)
Nož kašike D=60mm (Hardox)