Nestandardne kašike

Nestandardne kašike, kao sto i sam naziv kaže predviđene su za razne delatnosti koje se mogu smatrati specifičnim zbog načina na koji se ta delatnost obavlja. Specifičan oblik kašika zamišljen je tako da olakša i ubrza proces iskopavanja, prokopavanja, nanosenja, čišćenja, vađenja i/ili profilnog oblikovanja tla. Za njihovu izradu se koriste standarni čelici u kvalitetu S355 uz mogućnost kombinacije pojedinih delova kao što su nož i ojačanja od HARDOX-a. Mahanizam kačenja je prilagođen tipu i verziji mašine koja ga koristi. Grupi nestandardnih kašika pripadaju: kašika krokodil, riper, raonik za sneg..

“Krokodil“ kasika koncipirana je i namenjena za utovar svih vrsta tla, kao što su zemlja, pesak, glina, kamen i sl. Mehanizanm prihvata (kačenja) kašike je prilagođen određenom tipu mašine. Oblik i dimenzije kašike mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagođene vrsti odnosno nameni utovara. Kao mateijal kašike koristi se visoko kvalitetni čelik S355N i Hardox. Nozevi kasike su izradjeni od Hardoxa 450.

Naziv Karakteristike Materijal
Krokodil kašika L=2500mm Težina: 720kg
Zapremina: 1,1m3
Dimenzije kašike (ŠxDxV): 2450x910x1050mm
Leđa kašike D=12mm (S355)
Stranica kašike D=12mm (S355)
Nož kašike bočni D=20mm (Hardox)
Nož kašike D=20mm (Hardox)

“Riperi“ su koncepirani i namenjeni za iskop panjeva, korenja, žila, sl. Mehanizan prihvata (kačenja) ripera je prilagođen određenom tipu mašine. Oblik i dimenzije ripera mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagodjene vrsti odnosno nameni. Kao mateijal ripera koristi se visoko kvalitetni čelik S355N i Hardox.

Naziv Karakteristike Materijal
Riper Težina (kg): 160kg
Širina: L=1000mm
Stranica kačenja D=12mm (S355)
Cev 100x100x6mm (S355)
Stranica D=30mm (Hardox)
Šipka Ø40mm (S355)

“Raonik“ je koncipiran i namenjen za cišćenje snega. Mehanizam prihvata (kačenja) raonika je prilagođen određenom tipu mašine. Oblik i dimenzije raonika mogu biti različite i u većini slučajeva su prilagođene vrsti odnosno nameni. Kao materijal raonika koristi se visoko kvalitetni čelik S355N.

Naziv Karakteristike Materijal
Raonik za sneg

Težina: 500kg
Šifrina: L = 300mm

Leđa raonika D=6mm (S355)
Ojačanja D=10mm (S355)
Cev 100x100x5mm (S355)
Nosač osovine D=20mm (S355)
Kačenje D=15mm (S355)
Držači klipova D=12mm (S355)
Guma