Kontejneri

Abroll kontejner prema DIN 30722-1 može se pokupiti i transportovati roll-off kiper vozilima do 26t, sa priključkom na kuku (sistem 1570mm) svih komercijalno dostupnih tipova. Nudimo naše standarde verzije “S” teške (donji lim 5mm i bočni lim 3mm) ili u varijanti “L” laki (donji lim 3mm i bočni lim 3mm).

Sa zadovoljstvom prilagođavamo kontejnersku opremu prema zahtevima i namenu kupaca!

Roll-off kontejnere prema DIN 30722 / deo 1 karakterišu sledeći parametri:

 • Kačenje na visini kuke 1570mm
 • Prečnik nosača 50mm u S355
 • Kontejnerska greda od IPE 180
 • Dozvoljena ukupna težina kontejnera 15t

Opciono sa priključkom za uže ili lanac prema zahtevima kupca

Verzija “S” teška konstrukcija

 • Proizvedeno prema DIN 30722-1
 • Donji lim 5mm i bočni lim 3mm table u kvalitetu S235
 • Montaža kuke (unapred instalirana) i brava kontejnera
  prema DIN 30722/ Deo 1
 • Udaljenost okvira 750mm
 • Podna / bočna veza prema zahtevima kupca
 • (45° – zakošeno oko 200x200mm, 90° – ugaoni
  ili okrugla konstrukcija)
 • Dvokrilna vrata sa bravom na kuku (gore/dole)
 • Dva čelična valjka širine 300mm, Ø160mm sa osovinom
  za podmazivanje Ø40mm.
 • Penjalice postavljene na prednji zid prema BG i UBB.
 • Označavanje prema zahtevima kupaca.

Verzija “L” laka konstrukcija

 • Proizvedeno prema DIN 30722-1
 • Donji lim 3mm i bočni lim 3mm table u kvalitetu S235
 • Montaža kuke (unapred instalirana) i brava kontejnera
  prema DIN 30722/ Deo 1
 • Udaljenost okvira 750mm
 • Podna / bočna veza prema zahtevima kupca:
 • (45° – zakošeno oko 200x200mm, 90° – ugaoni
  ili okrugla konstrukcija)
 • Dvokrilna vrata sa bravom na kuku (gore/dole)
 • Dva čelična valjka širine 300mm, Ø160mm sa osovinom
  za podmazivanje Ø40mm.
 • Penjalice postavljene na prednji zid prema BG i UBB.
 • Označavanje prema zahtevima kupaca.

Dimenzije kontejnera 1700x910x830mm. Zapremina 1,2m3. Izrađen je u kombinaciji od čeličnog lima 2mm u kvalitetu S235 i kutijastih cevi. Donji deo kontejnera ima mogućnost brzog pražnjenja otvaranja dna povlačenjem poluge čime se postiže lakši istovar tereta. Namenjen je za transport svih vrsta drvenog otpada.

Dimenzije kontejnera 1300x950x600mm. Zapremina 0,7m3. Izrađen je u kombinaciji od čeličnog lima 3mm u kvalitetu S235. Namenjen je za transport sve vrste metalnog otpada.