Robotsko zavarivanje

Najvažnije prednosti automatizovanog zavarivanja su preciznost i produktivnost. Robotsko zavarivanje poboljšava ponovljivost zavara. Kad se jednom robot programira tačno, robot će proizvesti precizne, identične zavare svaki put na delovima istih dimenzija i specifikacija. Automatizovani pokreti pištolja smanjuju potencijalnu grešku, što znači smanjenje otpada i prepravljanja.

Sa robotskim zavarivanjem se može postići i povišena produktivnost. Robot ne samo da radi brže od čoveka, već može da radii 24 sata dnevno, 365 dana u godini bez prestank, što je mnogo efikasnije od ručnog zavarivanja, pod uslovom da je potpuno opremljen i optimizovan.

Robotsko zavarivanje takođe uklanja rizik povrede, pomerajući operatera dalje od štetnih isparenja i rastopljenih metala blizu varnom luku.

Leave a Reply